Добре дошли!

ОУ „Христо Ботев“ е основно училище, намиращо се на територията на село Глава, община Червен бряг, област Плевен. То е с общинско финансиране и извършва обучение на деца от 1-ви до 7-ми клас . Учебната смяна, в която се извършват часовете е само една и е сутрин. Към училището съществува и паралелка подготвителен клас.
ОУ „Христо Ботев“ – село Глава разполага със светли, просторни и уютни стаи и богата материална база. Също така, в учебното заведение работи екип от висококвалифицирани педагози, разполагащи с богат опит в сферата и всеотдайност в работата.
ОУ „Христо Ботев“ е прекрасно място, където Вашето дете да получи образование и възпитание!

Очакваме Ви!

КОНТАКТИ

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – село Глава
Адрес: село Глава, ул. Христо Ботев №1
Тел.: 0876 919 525; ЗАТС (Завеждащ административно – техническа служба)
Поща: ou_glava@abv.bg