ГАЛЕРИЯ

 

 

Сътворено по Проект ТВОЯТ ЧАС- ръководител Юлия Горнишка

 

 

 

 

Представителна изява на господин Михаил Маринов по проект  “ Твоят час“ – 2017 година, ръководител на група за ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ по МАТЕМАТИКА за ученици от ІV клас.