Колектив

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

ДИРЕКТОР:
 ТОШКО АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 ЮЛИЯ ПЕТРОВА ГОРНИШКА- КОШУТАНСКА- Учител ПГ
 БИСТРА СИМЕОНОВА БАНОВА- Учител начален етап
 СТЕФКА ДИМИТРОВА ДИНОВА- Ст. учител начален етап
 МАЯ ИВАНОВА ВЕЛИШОВА- ГОРАНОВА-Ст.учител нач.етап
 МИХАИЛ ЦВЕТКОВ МАРИНОВ- Учител начален етап
 ИЛОНКА ТОНЕВА ВАСИЛЕВА- Ст. учител ЦДО нач. етап
 АНАНИ МАЛИНОВ АСЕНОВ- Учител ЦДО нач. етап
 АЗА БОРИСОВНА КОЗОВСКА- Учител ЦДО прогимназ. етап
 ТАМАРА ЦВЕТКОВА СИМЕОНОВСКА- Ст.учител ЦДО прогимназ. етап
 НАДЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВСКА-Ст.учител прогимназ. етап
 ПЕТЬО ИВАНОВ ЯНЕВ- Учител прогимназ. етап
 ИВАНКА В. ИЛИЕВА- Ст. учител прогимназ. етап
 ВАЛЕРИ НИКОЛОВ МАРШАЛОВ- Ст. учител спортна подготовка
 СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ЦОНЬОВСКА- Учител АЕ

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

ВАНЯ ВОЙСЛАВОВА СИМЕОНОВА- СЧЕТОВОДИТЕЛ
ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА- ЗАТС
ЕЛКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА- ЧИСТАЧ
КИРИЛ СТОЯНОВ ПЕТРОВ- ЧИСТАЧ
АНЕЛИЯ ШИБИЛОВА АСЕНОВА- ЧИСТАЧ 1/2