Колектив

 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

ДИРЕКТОР
 ТОШКО АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ

ЗАМЕСТНИК- ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
АНАНИ МАЛИНОВ АСЕНОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 ЮЛИЯ ПЕТРОВА ГОРНИШКА- КОШУТАНСКА- Учител начален етап 
 БИСТРА СИМЕОНОВА БАНОВА- Учител начален етап
 СТЕФКА ДИМИТРОВА ДИНОВА- Ст. учител начален етап
 МАЯ ИВАНОВА ВЕЛИШОВА- ГОРАНОВА-Ст.учител ПГ
 МИХАИЛ ЦВЕТКОВ МАРИНОВ- Учител в ЦОУД начален етап
 ИЛОНКА ТОНЕВА ВАСИЛЕВА- Ст. учител ЦОУД нач. етап
 АЗА БОРИСОВНА КОЗОВСКА- Учител ЦДО прогимназ. етап
 ТАМАРА ЦВЕТКОВА СИМЕОНОВСКА- Ст.учител ЦДО прогимназ. етап
 МИРОСЛАВА ПЕТРОВА ВОЙНОВА-Ст.учител прогимназ. етап
 СИМЕОНКА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА- Учител прогимназ. етап
 ИВАНКА В. ИЛИЕВА- Ст. учител прогимназ. етап
 ВАЛЕРИ НИКОЛОВ МАРШАЛОВ- Ст. учител спортна подготовка 
 ЛЮДМИЛА МИРОСЛАВОВА МАРИНОВА- Учител АЕ
 ЦВЕТАН ДИМИТРОВ КИРИНОВ- ресурсен учител

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

ВАНЯ ВОЙСЛАВОВА СИМЕОНОВА- СЧЕТОВОДИТЕЛ
ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА- ЗАТС
ЕЛКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА- ЧИСТАЧ
КИРИЛ СТОЯНОВ ПЕТРОВ- ЧИСТАЧ
АНЕЛИЯ ШИБИЛОВА АСЕНОВА- ЧИСТАЧ 1/2