Програми и мерки

В продължение на три години, от учебната 2012/2013год., до 2014/2015год. училището ни работеше по проект УСПЕХ, като бяха обхванати учениците от начален етап на училището, а от началото на 2016/ 2017 учебна година по проект “ Твоят час“. Съвместно с ЦМЕДТ „Амалипе“ работим по програмата „Всеки ученик отличник“.
Втора учебна година  училището работи по програмата „Училищен плод“. Задоволяваме учениците от ПГ и тези от първи до четвърти клас с плодове и зеленчуци, с което съдействаме за пълноценното им хранене.