СЪОБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

График за допълнителна работа с ученици от VІІ клас по БЕЛ и Математика през пролетната ваканция 2017/2018 г.

изменение заповед– – януарска сесия самост. ф- ма на обучение

график- януарска сесия самост. ф- ма на обучение 2017/2018

…………………………………………………………………………………………………..

Във връзка с дейността на екипите по обхвата на деца и ученици в образователната система Ви уведомяваме, че следва да се спазва Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни.

Не трябва и е незаконно да се публикуват имена и адреси на непълнолетни  без съгласието на родители, близки или настойници, както и  на самите родители.

Тел. линия за подаване на сигнали 0800 10 112

e-mail:  obhvat@mon.bg