КОЛЕКТИВ

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ДИРЕКТОР
МАРИАНА ГРЪНЧАРОВА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

СТЕФКА ДИМИТРОВА ДИНОВА Ст. учител начален етап
ЮЛИЯ ПЕТРОВА ГОРНИШКА-КОШУТАНСКА Учител начален етап  
ГАЛЯ ЙОТОВА ХРИСТОВА Учител начален етап
АНЕЛИЯ ТРАЙКОВА Учител начален етап  
НАДЯ СИМЕОНОВА МИЛЕВА Ст. учител прогимназиален етап  
АЛБЕНА СТАМЕНОВА ВЛАДИМИРОВА Учител прогимназиален етап
ВАНЯ БУКОВСКА Учител в ЦОУД начален етап
СВИЛЕН КРЪСТЕВ БОРИСОВ Учител прогимназиален етап
МИРОСЛАВА ПЕТРОВА ВОЙНОВА Учител прогимназиален етап
ТАМАРА ЦВЕТКОВА СИМЕОНОВСКА Ст.учител ЦДО прогимназиален етап
КАТЯ ГАВРИЛОВА ЦВЕТКОВА Ресурсен учител

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

ВАНЯ ВОЙСЛАВОВА СИМЕОНОВА Счетоводител
МАРИЕТА  НИКОЛАЕВА МАРИНСКА ЗАС
ЕЛКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА Хигиенист
КИРИЛ СТОЯНОВ ПЕТРОВ Хигиенист