СЪОБЩЕНИЯ

138 – ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ

153 – ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТИ-

150 – ПРИЗНАВАНЕ ОТ ЧУЖБИНА 1-6 КЛАС

Училищен плод и Училищно мляко

…………………………………………………………………………………………………..

Във връзка с дейността на екипите по обхвата на деца и ученици в образователната система Ви уведомяваме, че следва да се спазва Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни.

Не трябва и е незаконно да се публикуват имена и адреси на непълнолетни  без съгласието на родители, близки или настойници, както и  на самите родители.

Тел. линия за подаване на сигнали 0800 10 112

e-mail:  obhvat@mon.bg